Nyhedsbrev Sommer 2023 

Nyhedsbrev Sommer 2023.

Indledning.

Arrangementer siden vinter.

Hvad laver vi?

Kommende arrangementer.

 

 

 

 

Så er det sommer, og igen tid til en hilsen fra Værkstedsmuseet Oldtimer, her fortæller vi lidt om det der er sket, i første halvdel af 2023. Og lidt om hvad vi laver for tiden, når vi mødes. Til slut lidt om kommende arrangementer.

 

* * * *

 

Året startede onsdag den 18. januar, med endnu et foredrag, hvor Kirsten Bjerg, fortalte om Allingåbro i ”gamle dage”. Først lidt opfriskning af det hun fortalte sidste år, herefter mange fortællinger om alle de virksomheder og forretninger som der har været i Allingåbro i gennem tiden, meget spændende. Foredraget havde samlet 26 deltagere, til slut var museet vært ved en kop kaffe og kage. Projektoren var venligst udlånt af Dallerups Radio og Tv, Ørsted.

***

Torsdag den 2. marts, var vi på virksomhedsbesøg hos Mitech, Auning. Her blev vi budt velkommen af Morten Bertelsen, som fortalte om firmaet, fra de startede det, 2 mand, og til nu hvor de er over 30 mand på 3 holds skift. Firmaet har specialiseret sig inden for laserskæring og bukning, i alt metal, og med hurtig levering af bestilte emner. Efter rundvisningen, var Mitech vært ved en kop kaffe, og museet havde brød med. Der var 26 medlemmer, som deltog. Firmaet havde 10 års jubilæum, kort tid efter vores besøg.

***

 

Årets generalforsamling, blev afholdt torsdag den 16. marts, og der var 26 medlemmer, der havde valgt at deltage. Traditionen tro startede vi med gule ærter, fra Slagter Drachmann, Auning.

Ernst bød velkommen til generalforsamlingen, og Jens Hald, blev valgt til dirigent, og han gav ordet til Ernst, som herefter læste formandens beretning. Først bad han forsamlingen rejse sig, for at mindes 3 medlemmer, som vi har mistet siden sidste generalforsamling, Arne Winther Jensen, Viggo Pedersen og Ib Pedersen. Medlemstallet ligger stødt på knap 100 medlemmer. Først foredrag var med rallykører/Co-driver Freddy Pedersen. – Besøg hos Mosten MC, Bode. – Stumpemarked ved Motorsamlingen. – Motorfestival i Allingåbro. – Grillfest ved museet. – Heksefest i Allingåbro. – Sensommertur til Kongensbro Kro, og Borre Landbomuseum. – Mostens MC´s 40 års jubilæum. – Havnefest i Allingåbro. – Varmepumper installeret i vores udstilling, sponsoreret af Norlys Vækstpulje. – Årets julefrokost, i år afholdt i vores udstilling, og med dejlig mad fra Slagter Drachmann, og kransekage fra Jytte og Marius Pedersen, 52 medlemmer deltog. – Åben hus til julemarked. – Foredrag med Kirsten Bjerg. – Virksomhedsbesøg hos Mitech, Auning. – Til slut tak til Grethe, for hendes store arbejde, tak til revisorer, bestyrelse og alle medlemmer.

Grethe gennemgik regnskabet for 2022, som ender med et overskud på 19472 kr.

Uændret kontingent.

Ingen forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:        
- Arne Laursen                                - genvalgt
                                                                    - Tonni Rasmussen                        - genvalgt

- Carl Johan Christensen              - genvalgt


Valg af suppleant:                                            

- Poul Torpe                                    - genvalgt

- Leif Dichmann                              - nyvalgt

Valg af revisorer:                                             
- Jean Ditlev                                   - genvalgt

- Steen Jensen                               - genvalgt

Bestyrelse er senere blevet konstitueret, med Arne som formand, Poul Erik som næstformand, Grethe som kasserer, og Ernst som sekretær.

Under eventuelt, havde Steen Haugaard, et ønske om der kunne laves en T-shirts med museets logo på, bestyrelsen undersøger sagen.

***

Igen i år deltog vi med en stand, ved Motorsamlingen`s stumpemarked i Kristiansminde, lørdag den 29. april. En hel del effekter fra lageret var til salg, og der blev også solgt en del, til de mange interesserede købere, en meget god dag.

*** 

Vi havde fredag den 12. maj, arrangeret et besøg hos Sekura Cabins, Randers. Her blev vi budt velkommen af vores guide Thea, efterfølgende blev vi budt op i deres cafeteria til boller og kaffe, som vi nød, mens hun, og en ældre medarbejder, Per, fortalte om virksomheden, fra det startede i 1957, og til nu, i 2021, flyttede de til nye lokaler, her på Metervej i Randers. Vi blev også opdateret på alle de forskellige kabiner de bygger, til firmaer inden for byggeri, minedrift, skovbrug, landbrug og industrielle lastbiler, og hvor alle kabiner kan indrettes individuelt.

Efter foredraget, blev vi delt i 2 hold, og fik herefter en rundvisning, rundt på hele fabrikken, og da vi var der om dagen, så vi hvordan hele produktionen foregik.

Der var 28 medlemmer der havde meldt sig til besøget, og der var mange af de tilmeldte, som kom kørende hertil i deres ældre biler.

*** 

Sædvanen tro, deltog vi også i dette års Motorfestivald i Allingåbro, lørdag den 20. maj. Museet havde 3 biler med, vores Ford A, Ford Popular og ”Gasbilen”.

Mange af de andre medlemmer havde deres egne veteranbiler med, så der i alt var 33 biler med, hvilket var meget flot. Tak til alle der brugte deres lørdag på at være med.

 

 

*** 

Museet bliver ofte doneret ting og sager, men sjældent en ældre bil, en Nash fra 1927, som blev skænket som en gave til museet af Johannes La Cour. Bilen blev afhentet, der hvor den havde stået, klodset op siden 1969, fredag den 16. juni, og kørt til museet, på Sørens ladbil.

Her fik den en lettere rengøring, og så kom den ind i udstillingen, hvor den blev klodset op igen, så kan den stå der, indtil vi er klar til få den kørt op på værkstedet, men det varer et stykke tid, inden der er plads.

Det er jo også et større arbejde, at få den skilt ad og repareret, det er både mekanikken og karossen, der skal have den store tur, så der er lidt arbejde, inden den er klar.

***     

Lørdag den 17. juni, var museet til rådighed for DVM´s medlemmer, hvor de var på tur/løb på deres ældre motorcykler. Der var 50 motorcykler med på turen, og det var kun motorcykler fra før 1927, der måtte deltage i løbet.

De startede ved Albertinelund Camping, og ankom til museet ved middagstid, her var der 70 personer, der skulle have deres frokost serveret, det sørgede museets dygtige personale for. Efter en times pause, kørte de igen, for igen at slutte på Albertinelund Camping.

Dejligt at museet også kan bruges til den slags arrangementer, og samtidig mulighed for at vise museet frem. Der kom også mange interesserede, der betragtede de flotte ældre motorcykler.

*** 

Grillaften desværre aflyst.

Grundet afbrændingsforbuddet, var vi desværre nød til at aflyse vores grillaften, som vi havde set frem til.

Der var ellers 34 deltagere, som var tilmeldt, så lidt ærgerligt.

       *** 

Igen i år, søndag den 25. juni, deltog vi i optoget, ved Heksefesten med vores Ford A, sammen med flere andre veteranbiler.

 

 

  ***

Det er hvad der er sket i første halvdel af året, og så lidt om hvad der skal ske i det næste stykke tid.

***

Hvad laver vi:  Commer Cob ’en, venter på at komme til maler, men den afventer, da vores Volvo 544 bliver færdig, den er ved maler nu.

Den Ford A fra Gert, er vi også i gang med, bagtøj og fortøj er monteret, og motoren er renoveret, og er monteret, der mangler lidt små justeringer.
DFFD (DjurslandForFuldDamp) deres gamle posttraktor er lavet for rust, den er

malet, og er ved at blive monteret op igen. Vi har fået batterier til den, som er monteret, så der skal lige findes ud ad det med strømmen, for at få den til at køre.

Vi holder jo vores klubaftner den anden onsdag i hver måned, og vores arbejdsonsdage den sidste onsdag i hver måned, hvor alle der har lyst til at deltage er velkommen. Der er altid mange forskellige gøremål, så der er mulighed for at få ”sorte” fingre, men naturligvis også tid hygge, så kom og vær med.

Vores næste arrangement, er vores sensommertur, som i år bliver søndag den 20. august, hvor vi som vi plejer, kører ud i det danske landskab, og håber på godt vejr, invitationen kommer senere.

Vi er også i gang med at planlægge andre aktiviteter, og har flere ideer, men mere om det senere.

HUSK, se nye opdateringer på hjemmesiden, og husk at melde til Grethe, hvis i har fået en e-mail adresse.

****

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

 

*****