Nyhedsbrev

Nyhedsbrev Sommer 2022  

Så er det igen sommer i Danmark, og tid til et nyhedsbrev fra Værkstedsmuseum Oldtimer, hvor vi ser tilbage på hvad der er sket, i første halvdel af 2022, men vi ser også på hvad der er planlagt, det næste stykke tid.

***** 

Vi startede året, med et foredrag hvor Kirsten Bjerg, Allingåbro, som fortalte om Allingåbro, i de ”gode gamle dage”. Kirsten er en god fortæller og havde mange billeder med fra den tid. Det var onsdag den 19. januar, og der var 28 medlemmer, som var mødt op for at høre foredraget, som sluttede med kaffe og kage. Benny Dahlerup, Ørsted Radio og Tv, havde sponsoreret lån af projektor.

Torsdag den 17. marts, var det tid til årets generalforsamling, som for første gang i 3 år, blev holdt til tiden. Der var 26 medlemmer, der havde valgt at deltage, og traditionen tro startede vi med gule ærter, fra Slagter Drachmann, Allingåbro.

Ernst bød velkommen til generalforsamlingen, og bad forsamlingen rejse sig, for at mindes 2 medlemmer, som vi har mistet siden sidste generalforsamling, Peder Bondgård og Lindal Frederiksen. Ære være deres minde.

Poul Torpe blev valgt til dirigent, som herefter gav ordet til Ernst, som læste formandens beretning.

Der er lavet nye skilte, med vores nye logo, til museet udvendig. – Grillaften ved museet. – Sensommertur i august, frokost på Restaurant Bindingsværket, Drammelstrup, og besøg hos Christian Gits, Jydeland. – I september, besøg af Johannes Christensen, ”Team Hjulben”. – Vi besøgte også Dronningborg Bibliotek, ved deres 25 års jubilæum, med vores ældre biler. – LTV (Lokal Tv Østjylland) var på besøg i oktober, filmede og lavede interviews. – Julefrokosten var i november, 42 medlemmer deltog, god mad, og lækre kransekager fra Jytte og Marius. – Kirsten Bjerg holdt foredrag om Allingåbro i januar.

Tak til Grethe, for hendes store arbejde, tak til revisorer, bestyrelse og alle medlemmerne.

Grethe gennemgik regnskabet for 2021, som ender med et overskud på 27331 kr.

Uændret kontingent.

Ingen forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra medlemmerne: Ønske om 2 tilbud, ved indkøb over 5000 kr. forslaget blev vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:       
- Poul Erik Vestergård    - genvalg

- Ernst Pedersen            - genvalg  

- Grethe Rasmussen      - genvalg 
                                                                        
- Benny Rasmussen        - genvalg

Valg af suppleant:

- Poul Torpe

- genvalg

- Inger Maria Veller        - genvalg 

Valg af revisor:                             
- Jean Ditlev                 - genvalg

- Steen Jensen              - genvalg   

Bestyrelsen er senere blevet konstitueret, med Arne som formand, Poul Erik som næstformand, Grethe som kasserer, og Ernst som sekretær.

Vi havde mandag den 21. marts, besøg af Freddy Pedersen, som er kendt for hans deltagelse, inden for rally sporten. Han viste masser af billeder fra hans mange løb, og levende fortalte om hver enkelte billede. Han startede i 1971, og kørt med mange forskellige kører, og deltaget i løb i mange forskellige lande, og vundet mange gange, også flere DM – guldmedaljer, han er nu gået på pension (måske).

Der var 22 medlemmer der deltog i denne spændende aften, som sluttede med kaffe og kage. Igen havde Benny Dahlerup, Ørsted Radio og Tv, sponsoreret lån af projektor.

Vi havde tirsdag den 12. april, arrangeret et besøg hos Mosten MC i Bode, for at se deres klubhus, og for at høre lidt om klubben. Det var der 35 medlemmer der havde meldt sig til.   Det blev en fantastisk spændende aften, hvor vi først blev budt velkommen i deres klubhus, her blev vi delt i 2 hold, og fik så en rundvisning, og der blev fortalt om alle deres forskellige bygninger, hytter, bane og campingområde, med mindeplads. Herefter gik vi igen ind i klubhuset, hvor de serverede kaffe, og vi havde taget kage med, samtidig blev der vist billeder og fortalt om hvordan det hele startede, og om alle deres mange arrangementer, virkelig en god og spændende aften.

Igen i år deltog vi med en stand, ved Motorsamlingen`s stumpemarked i Kristiansminde, lørdag den 30. april. En hel del effekter fra lageret var til salg, og der blev også solgt en del, til de mange interesserede købere, en meget god dag.

Vi var med, da der blev afholdt Motorfestival i Allingåbro, lørdag den 21. maj. Fra museet havde vi vores Ford A, Ford Popular og ”Gasbilen” med. Men også rigtig mange af vores medlemmer havde deres egne veteranbiler med, i alt 33 veteranbiler, meget flot. Som sædvanlig, var der stor interesse for de mange ”gamle” biler, især da ”Gasbilen” blev startet op på træ/gas, og stod og ”tøffede” et par timer.

Vores grillaften, var i år tirsdag den 21. juni, som igen i år var meget populær, 35 medlemmer var mødt op for at være med, mange kom kørende i deres veteranbiler. Alle grill var klar, da der blev budt velkommen kl. 17.30, så det varede ikke længe før alle var klar til at spise, ved bordene inde i værkstedet. Alle havde en hyggelig aften, hvor der var tid megen snak, men også tid til at se de mange flotte veteranbiler.

Ved Heksefesten, søndag den 26.juni, deltog vi med vores Ford A, men også flere af vores medlemmer deltog med deres egne biler. Alle biler havde et fint skilt på med museets logo, som reklame for museet. Altid hyggelig at vise de flotte biler frem for de mange mennesker, som står og ser på.

Det er hvad der er sket i første halvdel af året, og så lidt om hvad der skal ske i det næste stykke tid.

*****  

Vi holder jo vores klubaftner den anden onsdag i hver måned, og vores arbejdsonsdage den sidste onsdag i hver måned, hvor alle der har lyst til at deltage er velkommen. Der er altid mange forskellige gøremål, så der er mulighed for at få ”sorte” fingre, men naturligvis også tid hygge, så kom og vær med.

Vores næste arrangement, er vores sensommertur, som i år bliver søndag den 21. august. Vi starter ud fra museet, og kører ud i det danske landskab, og håber på godt vejr, invitationen kommer senere.

Vi er også i gang med at planlægge andre aktiviteter, og har flere ideer, men mere om det senere. 

HUSK, se nye opdateringer på hjemmesiden, og husk at melde til Grethe, hvis i har fået en e-mail adresse.

*****

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.