Vinter Nyhedsbrev

Nyhedsbrev vinter 2022

 Her ved årsskiftet 2021-22, vil vi fra bestyrelsen, ønske alle et rigtig godt nytår, med tak til alle for 2021. Som det vil fremgå af nyhedsbrevet, har aktiviteterne i sidste halvdel af 2021, ikke været påvirket af Coronaèn, før den sidste arbejdsonsdag i december. Vi håber at vi snart vil få nogenlunde normale tider igen.

***
Sensommerturen var søndag den 29. august, her mødtes vi på museet, efterhånden som deltagerne kom og betalte, fik de deres løbs nummer, og et kort. Kl. 9.30 var vi klar til at køre, og ad de små veje, kørte vi øst på, ud på Djursland, med første stop ved en rasteplads ved Kolind, hvor der var øl og vand pause. Efter pausen fortsatte vi igen ad de små veje ud til Silvia og Christian Gits, Jydeland Maskinfabrik A/S, Pederstrup, hvor vi fik parkeret bilerne i deres gård. Herfra gik den korte vej til Restaurant Bindingsværket, hvor vi fik en dejlig frokost. Efter frokosten, fik vi en rundvisning på fabrikken, og fortalt om produktionen, og de forskellige maskiner de laver, meget spændende. Herefter gik vi lidt rundt på fabrikken, så deres flotte have, og deres gård, som var flot restaureret. Til slut blev der serveret kaffe og kage, som blev nydt i hyggelige omgivelser. Efter en god dag, var det tid til, at deltagerne igen kørte hver til sit.

Tak til Silvia og Christian, for en hyggelig dag. Der var tilmeldt 44 deltagere, som kom i 23 flotte biler, også museets egen Ford A var med.

*** 

Randers Bibliotek Øst, Dronningborg, havde den 25. september, 25 års jubilæum, og i den anledning, ville de gerne have biler fra 30, 40 og 50´erne udstillet. Vi blev inviteret derud med vores Ford A og Ford Popular, og flere af medlemmerne deltog med deres egne veteranbiler. Det blev til en rigtig hyggelig eftermiddag, med megen snak, med de interesserede personer der var mødt frem. Godt at komme ud at køre, så bilerne bliver luftet, og så giver det samtidig lidt reklame til vores museum.

*** 

Vi havde et arrangement med ”Team Hjulben” ved Johannes Christensen, onsdag den 22. september. Johannes har i forbindelse med en trafikulykke i 1995, været bundet til sin kørestol. Han fortalte om ulykken og tiden efter, på en spændende, men også rørende måde. Han har sammen med sin far bygget en handicapbil, en Lotus med en 5,7 liters V8 motor, som en ”racerbil”, som han kan køre med, ved 100% håndbetjening. Han har i dag sit arbejde, men ved siden af, tager han ud og holder foredrag på skoler osv. Han er også med, når der på lukkede baner, bliver kørt ture med andre handicappede, da der er plads til 2 personer i bilen. Efter foredraget var der kaffe og kage, til de 22 tilmeldte medlemmer.

***

LTV (Lokal TV Østjylland) kom på besøg, ved vores arbejdsonsdag den 27. oktober, for at lave en udsendelse om museet. Der blev filmet i både i værkstedet, vores udstilling, de forskellige montre og i kælderen, og samtidig blev der interviewet flere af vores medlemmer. Det blev til i alt 3 udsendelser, som ligger på hjemmesiden.

***

Julefrokosten blev holdt fredag den 19. november, kl. 18.00 i museets værkstedshal, hvor der var fint pyntet, og pyntede borde, og med en god varme. Glædeligt at der var 42 medlemmer, som havde taget imod invitationen til julefrokosten, og dejligt at vi hver år kan mødes til denne tradition. Alle hyggede sig med god mad, som i år var fra Super-Brugsen, Auning. Der var naturligvis også mandelgaver til de heldige. Efter vi havde spist, var der kaffe, småkager og lækre kransekage stykker, som Jytte og Marius Pedersen havde bagt, tak for dem. Tak til alle som deltog, for det gode humør, og den megen snak.

***

 I løbet af perioden, har vi også haft besøg af forskellige klubber, som har aflagt museet et besøg. 

*** 

Det var lidt om hvad der er sket i sidste halvår af 2021, HUSK i altid kan gå ind og se de mange billeder fra de forskellige aktiviteter, på foreningens hjemmeside.

********** 

Aktiviteter 2022: 

Vi starter året med ”Fortællinger om Allingåbro” onsdag den 19. januar, hvor Kirsten Bjerg, kommer og fortæller om Allingåbro, se indbydelsen.

I februar eller marts har vi forhåbentlig, også et foredrag, men tidspunktet er ikke klar endnu.

Generalforsamlingen er i år sat til torsdag den 17. marts.

Tirsdag den 12. april, har vi aftalt at vi kan komme ud til Mosten MC, Bode Enge, for at se, og høre lidt deres start, og deres forskellige aktiviteter.

Det er de aktiviteter, som vi kender på nuværende tidspunkt, at de bliver til noget afhænger af Coronasituationen, nærmere følger.

Vi håber at vi også her i 2022, kan mødes til klubaften kl. 18.30, den anden onsdag i hver måned, og arbejdsonsdag den sidste onsdag i hver måned, kl. 9.00, husk madpakke, det fortsætter vi med så længe Corona én giver os lov.

***

Hvad laver vi: Commer Cob ’en, som vi har arbejdet på i et stykke tid, er næsten klar til maler.

Den Ford A fra Gert, er vi også i gang med, bagtøj og fortøj er monteret, og motoren er renoveret, og klar til at blive monteret.

DFFD (DjurslandForFuldDamp) deres gamle posttraktor er adskilt, og i gang med at blive renoveret, men den er i meget dårlig stand.

Der er også kommet gang i vores Volvo 544 igen, undervognen og motorrum er malet, bagtøj og forbro er monteret, og motoren er klar til at blive lagt i.

Der er jo også altid en masse andre små opgaver der skal laves, altid lidt oprydning og rengøring.

Vi er ca. 8 - 10 medlemmer hver gang vi mødes, så der er plads til flere, hvis der er andre der har tid og lyst.

Husk, det er ikke arbejde det hele, der er også tid til hygge, så kom og vær med.

*** 

Museet er altid interesseret i at modtage gammelt værktøj, maskiner og veteran reservedele, så har i, eller kender i nogen, der har noget til at ligge, og som de vil af med, vi altid klar til at modtage alt. Vi afhenter gerne, ring til Poul Erik på 60636124.

***

Kontingentopkrævning på 250 kr. er udsendt på særskilt e-mail.

Bestyrelsen sender herved en stor tak til alle medlemmer for 2021, med håbet om at det bliver muligt, at se jer igen i det nye år.

Godt nytår til alle, fra bestyrelsen.