Vinter Nyhedsbrev

CAD-oldtimer

Nyhedsbrev Vinter

Så er der atter gået et år, og her ved årsskiftet 2020-21, vil bestyrelsen ønske alle et rigtig godt nytår. Som det vil fremgå af nyhedsbrevet, har aktiviteterne i sidste halvdel af 2020, også været præget af Coronasituationen. Men vi er optimister, og tror at vi i løbet af 2021, igen vil få nogenlunde normale tider.

***

Sensommerturen søndag den 23. august, blev grunnet Corona én lidt anderledes, end den plejer at være. Vi mødtes på museet, og efterhånden som deltagerne kom og betalte, fik deres løbs nummer, og et kort, så var der kaffe og et stykke morgenbrød, og tid til at se museet og udstilling, senere var der lidt smørrebrød, øl og vand, inden vi skulle ud og køre.

Der var tilmeldt 43 deltagere, som kom i 23 flotte biler, også museets egen Ford A var med.

Da vi havde spist, var vi klar til at køre en lille tur i nærområdet, turen var planlagt, så vi kom forbi flere herregårde, først Løvenholm, Hevringholm, Estruplund, Holbækgård, og til slut Stenalt. Videre via Hollandsbjerg og Bode enge til Rougsøvej 55, Ørsted. Her hos Merete og Johnny, så vi først hans lille ”museum”, senere nød vi vores medbragte kaffe og brød, i deres hyggelige have.

Efter en god dag, var det tid til, at deltagerne igen kørte hver til sit.

***

 I løbet af perioden, har vi også haft besøg af forskellige klubber, en knallertklub, Auning MC-klub og DVMC (DanskVeteranMotorClub) som har aflagt museet et besøg.

Vi har også været ude ved et enkelt arrangement, med vores ”gamle biler”, hvor flere af vores medlemmer også deltog. Godt at komme ud at køre, så bilerne bliver luftet, og så giver det samtidig lidt reklame til vores museum.

***

Det var lidt om hvad der er sket i sidste halvår af 2020, HUSK i altid kan gå ind og se de mange billeder fra de forskellige aktiviteter, på foreningens hjemmeside.

**********

Aktiviteter 2021:

Vi håber at vi også her i 2021, kan mødes til klubaften kl. 18.30, den anden onsdag i hver måned, og arbejdsonsdag den sidste onsdag i hver måned, kl. 9.00, husk madpakke, og det fortsætter vi med når Corona én giver os lov.

Som i ved er første onsdag i januar aflyst, men vi håber på at vi kan mødes til arbejdsonsdag den 27. januar.

Hvad laver vi, Commer Cob ’en har været fuldstændig adskilt, og renset. Bund og motorrum er malet, det samme er sket med alle de dele, der har været afmonteret, og er ved at blive monteret igen, når motor, fortøj, gear og bagtøj er monteret, er den klar til maler.

Den Ford A fra Gert, er vi også i gang med, bagtøj og fortøj er monteret, motoren er adskilt til nærmere undersøgelse.

DFFD (DjurslandForFuldDamp) har en gammel posttraktor, som vi har taget ind til nærmere undersøgelse, for at se om den kan laves, den er adskilt, men i meget dårlig stand.

Der er jo også altid en masse andre små opgaver der skal laves, altid lidt oprydning og rengøring.

Vi er ca. 10 medlemmer hver gang vi mødes, så der er plads til flere, hvis der er andre der har tid og lyst.

Husk, det er ikke arbejde det hele, der er også tid til lidt hygge, så kom og vær med.

***

Museet er altid interesseret i at modtage gammelt værktøj, maskiner og veteran reservedele, så har i, eller kender i nogen, der har noget til at ligge, som de vil af med, er vi altid klar til at modtage alt. Vi afhenter gerne, ring til Poul Erik på 60636124.

***

Generalforsamlingen skal normalt afholdes i marts måned, men Corona èn vil muligvis ændre på det. Der kommer en indbydelse, når vi finder en dato.

***

Der er desværre ikke planlagt nogle aktiviteter for den kommende periode, men i får besked så hurtig som mulig, når det igen bliver normale tider, og vi finder på et eller andet.

Kontingentopkrævning på 250 kr. er udsendt på særskilt e-mail.

Bestyrelsen sender herved en stor tak til alle medlemmer for 2020, med håbet om at det bliver mulig, at se jer igen i det nye år.

Godt nytår til alle, fra bestyrelsen.