Sommer Nyhedsbrev

CAD-oldtimer

Nyhedsbrev sommer

Så er det igen sommer, dansk sommer med blandet vejr. Det er også igen tid til et nyhedsbrev fra CAD-oldtimer. Vi ser lidt tilbage på hvad der er sket i foreningen, det første halve år af 2020, grundet Coronakrisen er det meget begrænset, hvad der er sket, og det er indtil videre begrænset, hvad vi har planlagt, for det næste halve år.

**********

Året startede godt, med en spændende foto / fortælleraften, tirsdag den 25. februar. Det var Per Olesen, Ørsted, som viste billeder, og fortalte om hans tur til Grønland, i sommeren 2019, hvor han var med til at sejle med turister.

Det var fantastiske flotte billeder fra hans ture, mange billeder af virkelig flotte isbjerge og is formationer, men også mange gode billeder fra land. Med Pers humoristiske måde at fortælle på, blev det en rigtig god aften.

Aftenen sluttede med kaffe og kage.

***

Som det tidligere er oplyst, er vi blevet ejer af Gerts Ford T, Jens Hald har været ude at søge sponsorer, og hans ihærdighed bar frugt, og det lykkedes at få samlet de penge ind, som Grethe skulle have for Forden. En stor tak til Jens for hans indsats, og til alle sponsorerne, for deres velvillighed.

Ford Tèn blev flyttet hen på museet onsdag den 8. april, og er nu en flot del af vores udstilling, der vil senere blive afholdt en overdragelsesceremoni på museet.

***

På grund af Corona én, måtte vi desværre aflyse vores generalforsamling, men bestyrelsen fortsætter, med Poul Erik som formand, og vores suppleant Poul Torpe, som medlem af bestyrelsen. Også vores klubaftener og arbejdsdage har være aflyst i en periode, men nu kører det hele, som normalt igen.

Vi har også de seneste mange år haft en stand, ved Motorsamlingen’s stumpemarked, Kristiansminde og ved stumpemarkedet, hos Jysk Automobilmuseum, Gjern, hvor vi altid får solgt lidt af det vi har på lager, men begge markeder har været aflyst.

Alt andet vi plejer at deltage i, er også blevet aflyst, - motorfestivalen, - grillaften, - heksefesten, m.m.

***

Det var det der var sket, og ikke sket i første halvdel af året, og så lidt om hvad vi håber der skal ske i det næste stykke tid.

**********

Vi er godt i gang med at planlægge vores sensommertur søndag d. 23. august, hvordan den bliver afviklet, ved vi ikke helt endnu. Der vil hurtigst mulig blive udsendt en indbydelse, og vi håber så mange som mulig, igen i år har lyst til at deltage.

***

HUSK at vi også resten af året mødes til klubaften kl. 19.00, den anden onsdag i hver måned, og arbejdsonsdage, hvor vi mødes den sidste onsdag i hver måned, kl. 9.00, og selv har madpakke med.

Vi arbejder for tiden med flere opgaver, vores Volvo 544, er ved at være færdig, og klar til maler, men det er nok Commer Cob ’en der har størst interesse lige nu, den er fuldstændig adskilt, og karrossen, er klar til at blive malet under bunden.

Den totalt adskilte Ford A, fra Gert, har fået monteret bagtøj, og foraksel, så den er kommet på hjul, så den kan flyttes med, men det bliver en stor opgave, og meget arbejde der skal laves, før den igen bliver køreklar.

Men der er jo også altid en masse andre små opgaver, der skal laves, og altid lidt oprydning og rengøring.

Vi er ca. 10 – 12 medlemmer hver gang vi mødes, så der er plads til flere, hvis der er andre der har tid og lyst.

For det er ikke arbejde det hele, der er også tid til lidt hygge, så kom og vær med.

Vi har indtil nu, ikke planlagt hvad der skal ske resten af året, men vi har flere ideer, som vi vender tilbage med senere.

**********

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen