Bil-Inspektion

Bilinspektør Henning John Andersen

Ingeniør Henning John Andersen blev i 1958 ansat i Rigspolitichefens Færdselspoliti og i 1960 beskikket som Justitsministeriets Motorsagkyndige i Randers Politikreds.
År 2000 blev ingeniør Andersen pensioneret efter senest at have virket som bilinspektør i Region Midtjylland.

Bilinspektør Henning John Andersen på sit kontor på museet.

Bil-inspektion

Værkstedsmuseet har også en afdeling for kontrol af motorkøretøjer 1930 - 1970

Allerede i 1926 oprettede Justitsminister K.K. Steincke Statens Færdselspoliti der patruljerede over hele landet og bistod politikredsene med færdselskontrol og andre politimæssige opgaver. På museet findes billeder af færdselspolitiets køretøjer og meget af det originale udstyr som anvendtes ved kontrollen er bevaret.

Justitsministeriets motorsagkyndige stod for syn og registrering af motorkøretøjerne i politikredsene samt for afholdelse af førerprøver. De motorsagkyndige var ligesom færdselspolitiets mandskab hovedsagelig ingeniører og militærpersoner med særlig teknisk indsigt.

Efter 2. verdenskrig blev færdselspolitiet udvidet og suppleret med uddannet politipersonale og var nu Rigspolitichefens Færdselspoliti.

Motorparkens kraftige vækst medførte også et stærkt øget pres på de motorsagkyndiges arbejdsområde og Statens Biltilsyn blev oprettet som en overordnet instans for de motorsagkyndige, der nu i enkelte politikredse som Justitsministeriets bilinspektører fik bistand af mekanikeruddannet personale som efter en længere uddannelse blev Bilassistenter.

Den senere udvikling medførte opførelse af bilsynshaller og administrativ samling som STATENS BILINSPEKTION.

Mange effekter og andet materiale fra arbejdet i synshallerne og på landevejene findes i denne afdeling af Oldtimer Værkstedsmuseet

Bilinspektør Henning John Andersen med skiltet fra Statens Bilinspektion.

Overskrift 1