Generalforsamling

Vi skulle for første gang sidde i den nye tilbygning. Som det ses, kunne vi lige være ved et langt bord og med Corona afstand.

Bestyrelsen dækkede bordene, da der var arbejdsdag d. 26. maj.

Alle fik 3 stykker smørrebrød og en øl eller vand.

Der stod en tallerken med 3 stk. smørrebrød til hver.

Ernst fandt ud at trappen fungerer som en perfekt talerstol. Han bød velkommen og aflagde beretning for formand Poul Erik Vestergaard.

Ernst takkede Harry for 11 år i bestyrelsen. De blev begge 2 valgt ind i 2010.

Tak til Harry Simonsen for 11 år i bestyrelsen.

Torsdag den 27. maj 2021 deltog 28 medlemmer i museets generalforsamling. Den var for 2 år, fordi den p.g.a. Coronaen var udsat 2 gange. Der blev derfor fremlagt formandsberetninger og regnskaber for både 2019 og 2020.
Der blev også vedtaget nogle vedtægtsændringer vedrørende valg til bestyrelsen, nyt navn og nyt logo.
Det nye navn bliver Værkstedsmuseum Oldtimer, Allingåbro.
Vedrørende valg til bestyrelsen:
Poul Torpe, som kom ind, da Gert døde, valgte at blive suppleant igen, og for ham kom Benny Rasmussen ind i bestyrelsen. Harry Simonsen valgte at stoppe efter 11 år i bestyrelsen og overlade pladsen til Grethe Rasmussen, som har været kasserer i 13 år uden at være i bestyrelsen.
Der var ikke andre forslag, så alle øvrige valg til bestyrelse, suppleant og revisorer var genvalg.