Følg byggeriet

Grunden graves ud 8. oktober

Tilbygningen skal være her ved siden af den eksisterende bygning.

Galger blev sat op d. 5. oktober 2018

Her ses nogle af galgerne.

Galger sat op, så der er klar til at grave ud. D. 5. oktober

Der graves sokkel d. 9. oktober 2018

Her ses sandpuden, og i baggrunden graver de sokkel. D. 9. oktober 2018.

Information ang. tilbygningen til museet:

Grunden blev sat af d. 5. oktober, og der blev gravet ud og lavet sandpude d. 8. og 9. oktober.
Soklen blev støbt d. 11. oktober. Fundamentblokke sat på d. 12. oktober. Isolering og rivenet er lagt på 17. oktober. Derefter billeder fra gulvet blev lagt d. 23. oktober.
D. 30. november fik vi endelig spær leveret og sat op, som det ses på de sidste billeder, så nu kan vi endelig komme videre med tilbygningen. 


Togvogn og skinner er blevet fjernet, se billeder under fanen: Togvogn fjernet.

Under fanen: Byggeriet støttes af, ses fondene.

Under fanen: Vægge og tag kan det ses, at det bliver lavet.