Orientering til CAD-oldtimers medlemmer.  

På bestyrelsesmødet den 11. maj, blev bestyrelsen enige om, at udsætte generalforsamlingen til 2021, grundet uvisheden om, hvor længe Coronakrisen vil vare.

Regnskabet er revideret og godkendt af vores revisorer.

Bestyrelsen fortsætter, med vores næstformand Poul Erik som fungerende formand, og vores suppleant Poul Torpe er indgået i bestyrelsen.

Formandens beretning blev sendt til medlemmerne, og diverse valg udsættes til næste år. Bestyrelsen håber på forståelse fra vores medlemmer.

Bestyrelsen blev også enig om at vores klubaften, og vores arbejdsonsdag, startes op igen, men da vi indtil videre, kun må være 10 medlemmer samlet, skal dem der ønsker at deltage, kontakte Poul Erik på tlf. 60616324, for tilmelding. Når forbuddet med 10 personer samlet, bliver hævet, mødes vi igen som normalt. 

Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.