Følgende støtter tilbygningen

Skilt med de fonde som støtter byggeriet

Skilt med de fonde som støtter byggeriet. Hængt op på museet 9. november 2018

Tilbygningen på ca. 180 kvm støttes af:

Elro Fonden
Real Dania Underværker Fonden
LOA Fonden

Velux Fonden
Djursland for fuld damp