Nyhedsbrev januar 2020

CAD-oldtimer

Nyhedsbrev Vinter

Så er der atter gået et år, og her ved årsskiftet 2019-20, vil bestyrelsen ønske alle et rigtig godt nytår. Nytårsbrevet vil fortælle lidt om de aktiviteter, der har været i foreningen i sidste halvdel af 2019, og samtidig ser vi fremad, mod det vi har tænkt, skulle ske i første del af 2020.

***

Som det er alle bekendt, er vores formand Gert Rasmussen, Ørsted, afgået ved døden, søndag den 5. januar. Gert har de sidste mange år været formand for museet, men var også en af pionererne, som for mange år siden, var med til at gøre museet til virkelighed. Hans sidste store opgave, var museets nye tilbygning, til opbevaring af de renoverede biler, og andet værkstedsudstyr.

Ære være Gerts minde.

 

***

Sensommerturen var søndag den 18. august, igen i år havde vi valgt at mødes ved museet, og starte turen herfra.

Der var tilmeldt rekord mange deltagere, 53 medlemmer, som kom i 25 flotte biler, og så museets egen Ford A var med. Efter alle var mødt, betalt, fået deres løbs nummer, og et kort, var vi klar til at køre.

I år kørte vi via Grund, Uggelhuse og Assentoft, til det første stop ved Brusgård, hvor der var en stor plads til at parkere bilerne på, herefter var det tid til en vand/øl- pause, og strække benene, snakke lidt og sparke dæk.

Efter en passende pause kørte vi videre af små veje, til Restaurant Pøt Mølle, via Ølst, Lerbjerg og Skjød. I Pøt Mølles restaurant nød vi en overdådig frokost, med god og rigelig mad.

Efter frokosten, forsatte vi turen, vi kørte videre, igen ad små veje, via Haurum, Houlbjerg og Vellev, til Ulstrup slot, hvor vi havde fået tilladelse til at køre ind og holde på gårdspladsen, og gå en tur i slotsparken. Her var der udstillet en del flotte træskulpturer, som vi nød synet af. Da vi skulle holde kaffepause, begyndte at regne, men Grethe talte med nogle lokale folk, som fortalte at der var et madpakkehus nede ved åen. Her nød vi vores medbragte kaffe og brød, det var helt hyggeligt.

Efter en god dag, var det tid til, at deltagerne igen kørte hver til sit.

***

Museet deltog igen i år ved Havnefesten i Allingåbro, lørdag den 24. august, med museets 3 biler, ”Gasbilen”, Ford Aén og Ford Popularèn var alle med. Flere andre medlemmer, var der også med deres egne veteranbiler.

***

Tonni havde aftalt et besøg på Autogalleriet i Århus, søndag den 15. september, som 25 af museets medlemmer deltog i.

Mange af medlemmerne mødtes ved museet i Allingåbro, og herfra kørte vi i egne veteranbiler mod Århus. Gert førte an, og vi kørte ad små hyggelige veje derud, og fik lov til at køre helt ned til Autogalleriet, og parkere.

Vi startede med kaffe og kage, i deres hyggelige opholdslokale, medens Ole Bendixen fortalte om Autogalleriet. Hvordan det hele var startet, hvordan det fungerer i dag og hvordan man bliver medlem, som man skal være, for at have en bil stående. At der var mulighed for at lave små reparationer, da der var lift til rådighed, en meget interessant beretning.

Efter kaffen, fik vi lov til at gå rundt, i den flotte garage og beundre de mange flotte biler, i alle prisklasser. En meget spændende, og interessant dag.

***

Lørdag den 5. oktober, havde museet besøg af medlemmer af Autogalleriet i Århus. De havde valgt at holde et lille ”pit stop” ved museet, hvor Tonni gav dem en lille rundvisning, der var 17 deltagere, som kom i 14 flotte veteranbiler.

***

Der var arrangeret et besøg, hos Søren Fischer, Randers Tandhjulsfabrik, torsdag den 17. oktober, det var der 27 medlemmer, der deltog i.

Vi startede med at se hans fantastiske samling af veteranbiler, motorcykler, knallerter og en hel del andre spændende effekter.

Søren havde herefter arrangeret, et besøg hos Pedersen og Nielsen, hvor vi så udstillingen med de nye biler, herefter kontorer, lager og værksted. Jens Nielsen førte os herefter over til et andet lokale, hvor han havde mange spændende ældre biler stående.

Tilbage på Tandhjulsfabrikken, samledes vi først oppe i deres cafeteria, hvor Bente sørgede for, at vi fik kaffe og kage, medens vi drak kaffe, fortalte Søren om hele historien bag Tandhjulsfabrikken, fra start til nu, meget spændende.

Til slut fik vi en rundvisning på fabrikken af Søren og Lars, hvor vi i deres store fabrikshaller, så deres store maskiner og robotter, meget god og spændende aften. 

***

Julefrokosten blev i år afholdt fredag den 22. november, der var inviteret til kl. 18.00.

Glædeligt at der var 44 medlemmer, som havde taget imod invitationen til julefrokosten, og dejligt at vi hver år kan mødes til denne tradition.

Vi samledes i et dejlig julepyntet og opvarmet værksted, med flot pyntede juleborde.

Det var i år første gang, at vi har vores udstilling, hvor vores biler er udstillet, så i år var vi fri for at flytte dem til andre lokaliteter, for at få plads i værkstedet.

Alle hyggede sig med den dejlige mad, der igen i år var fra vores lokale slagter Drachmann, Allingåbro. Efter vi havde spist, var der kaffe, småkager og lækre kransekage stykker, som Jytte og Marius Pedersen havde bagt.

Det blev til nogle hyggelige timer, i år krydret af et næsten mørklagt lokale, da hovedsikringen gav op, men der blev lys igen, Flemming ordnede sagen, tak for det.

På trods af det, tog alle det med godt humør, megen snak, men også tid til et par sange, og en konkurrence, og naturligvis mandelgaver til de heldige.

***

 I løbet af perioden, har vi også haft besøg af forskellige andre foreninger/klubber, som har aflagt museet et besøg.

Vi har også været ude ved flere forskellige arrangementer, med vores ”gamle biler”, når vi er blevet spurgt om vi vil deltage. Flere af vores medlemmer har også deltaget i disse arrangementer, som også samtidig giver lidt reklame til vores museum.

***

Det var lidt om hvad der er sket i sidste halvår af 2019, HUSK i altid kan gå ind og se de mange billeder fra de forskellige aktiviteter, på foreningens hjemmeside.

**********

Aktiviteter 2020:

HUSK at vi også i 2020 mødes til klubaften kl. 19.00, den anden onsdag i hver måned.  De ”arbejdsonsdage”, som vi med stor succes startede i 2013, fortsætter vi med her i 2020, her mødes vi den sidste onsdag i hver måned, kl. 9.00, har selv madpakke med.

Vi arbejder for tiden med flere opgaver, vores Volvo 544, er ved at være færdig, og klar til maler.

Commer Cob ’en er fuldstændig adskilt, og karrossen, er ved at blive renset, det samme sker med alle de dele, der er afmonteret, det meste er klar, og ved at blive malet.

Vi har lige arvet en totalt adskilt Ford A, fra Gert, som vi også skal have kikket på, der er en del arbejde med den.

Men der er jo også altid en masse andre små opgaver der skal laves, og altid lidt oprydning og rengøring.

Vi er ca. 10 – 14 medlemmer hver gang vi mødes, så der er plads til flere, hvis der er andre der har tid og lyst.

For det er ikke arbejde det hele, der er også tid til lidt hygge, så kom og vær med.

***

Generalforsamlingen afholdes i år, torsdag den 19. marts, kl. 18.00, der kommer en indbydelse senere, men reserver datoen.

Foreningen vil igen i år, servere gule ærter, inden generalforsamlingen.

***

Vi starter året med en foto / fortæller aften, fra Grønland, tirsdag den 25. februar, kl. 19.00, invitation udsendes.

Vi er også i gang med at planlægge et par andre arrangementer, bl.a. Team Hjulben, som vi håber på kan blive engang i maj. Vi vender tilbage, når vi har fundet nogle datoer, så mere om det senere.

Grillaften bliver igen i år i juni og madpakketur i august, nærmere om begge arrangementer senere.

Kontingentopkrævning på 250 kr. er udsendt på særskilt e-mail.

Bestyrelsen sender herved en stor tak til alle medlemmer for 2019, med håbet om at se jer igen i det nye år.

Godt nytår til alle.

Venlig hilsen fra bestyrelsen.