Sommernuhedsbrev

CAD-oldtimer

Nyhedsbrev Sommer

Så er det igen sommer, rigtig dansk sommer, og det er tid til et nyhedsbrev fra CAD-oldtimer. Her ser vi lidt tilbage på, hvad der er sket i foreningen, det første halve år af 2019, og på, hvad vi har planlagt, for det næste halve år.

 

**********

 

Igen i år startede vi vinteren 2019, med et spændende foto / fortælleaften, tirsdag den 29. januar. Det var en af vores medlemmer, Bent Lysdal fra Holbæk, der fortalte og viste billeder fra hans og Inges fotosafari til Sydafrika i 2012, til 24 forventningsfulde tilhører/medlemmer.

Der var fantastiske flotte billeder fra turen, mange flotte dyr, imponerende landskaber, og den vilde natur. Men også billeder fra deres ”camp”, ude i ødemarken, alt det, og med Bents humoristiske måde at fortælle på, blev det en rigtig god aften. 

Aftenen sluttede med kaffe og kage.  

 

***

 

Generalforsamlingen blev i år afholdt, torsdag den 14. marts, igen i år startede vi med spisning af gule ærter.

Efter vi havde spist, bød Gert velkommen til generalforsamlingen, og bad forsamlingen rejse sig, for at mindes et medlem, som har haft stor betydning for foreningen, og som er død siden sidste generalforsamling, Eigild Toft. Ære være hans minde.

Poul Torpe blev herefter valgt til dirigent, og han gav straks ordet til formanden, som herefter berettede om, hvad der var sket i årets løb: – Messe i Rougsøhallen, Ørsted, med en stand, med 2 biler. – Besøg på et landbrugsmuseum i Voer, og Gert og Arnes biler i Ørsted. – Vi havde en stand ved Motorsamlingen’s ”Åbent hus” arrangement. – Besøg hos De grå busser og Svend Pilgård, Ryomgård. - Ford Aén og ”Gasbilen” var til Motorfestival. – Til 110-års Jubilæum, hos Jydeland A/S. – Der blev holdt grillfest ved lageret. – Ford Aén og Ford Popularèn, var med i optoget til Heksefesten. – I august var vi på Sensommertur, med frokost på Sløjfen, Hadsten. – ”Gasbilen”, Ford Popularèn og Ford Aén var til Havnefest. – Victoria MC-klubben på besøg. – Værestedet ”Den blå paraply” på besøg. - En hyggelig julefrokost. – Bent Lysdal viste billeder.

Til slut en tak til vores kasserer Grethe, for hendes store arbejde.

Grethe gennemgik regnskabet.

Kontingentforhøjelse til 250 kr. årligt fra 2020.

Ingen forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:        Tonni Rasmussen – genvalg.

Arne Laursen – genvalg.

Carl Johan Christiansen – genvalg.

Valg suppleant:                               Poul Torpe – genvalgt for 1 år.

Ny suppleant:                                 Ingemarie Veller – valgt for 2 år.    

Valg af revisor:                              Jean Ditlev – genvalg.

                                                    Steen Jensen – genvalg.

 

Herefter rettede Gert en tak til Poul, for god ledelse af generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen er senere konstitueret, med Gert som formand, Poul Erik som næstformand, Ernst som sekretær, Grethe som kasserer og Harry i bestyrelsen for DFFD, for CAD-oldtimer.

 

***

 

Vi havde en stand, da der var Forårsmesse i Rougsøhallen, søndag den 17. marts, her havde vi en fin lille udstilling, og mange besøg. Fra museet havde vi vores Ford Popular, og Gert havde sin nyrestaurerede Austin A 30. Det blev til en masse snak, men ingen nye medlemmer i år.

 

Igen i år deltog vi med en stand, ved Motorsamlingen’s stumpemarked, Kristiansminde v. Grenå, lørdag den 27. april. En hel del effekter fra lageret var til salg, og der blev også solgt en del, til de mange interesserede købere. En rigtig god dag, men med lidt regn om formiddagen, senere blev det fint vejr.

 

Vi var med, da der blev afholdt Motorfestival i Allingåbro, lørdag den 18. maj. Fra museet havde vi vores Ford A, Ford Popular og ”Gasbilen” med, og rigtig mange af vores medlemmer var mødt op, med deres egne veteranbiler. Som sædvanlig var der stor interesse for de mange ”gamle” biler, særlig da ”Gasbilen” blev startet op på gas, og stod og tøffede i et par timer.

 

Endelig oprandt dagen, søndag den 26. maj, hvor vi kunne holde et ”åbent hus” arrangement for indvielse af vores nye tilbygning/udstilling. En dag vi havde set frem til med spænding, om der kom nogle for at deltage, og det gjorde der. Elrofonden havde i forbindelse med deres ”Elrodage” sponsoreret en pølsevogn og et fadølsanlæg, der var bagt kage, og Gunvor fra Allingåbro Hotel, sponsorerede kaffen, og det hele var et hit. Vi tror at der var ca. 300 mennesker, som besøgte os, rigtig mange kom i deres flotte veteranbiler, tak for det.

Der blev også holdt flotte taler af vores formand Gert Rasmussen, Dag Kristiansen fra Elrofonden, og Torben Jensen fra DFFD.

På dagen var ”Veteranmadammerne” også mødt op for at filme, og det er der kommet en rigtig god film ud af, se den på vores hjemmeside. http://www.vaerkstedsmuseum.dk/  (se åben hus)

 

Tirsdag den 28. maj, var vi på besøg hos Bremsegården, Brabrand. Her blev vi budt velkommen, af ejere og medarbejdere, og fik herefter en rundvisning i begge deres værksteder, og der blev fortalt om alt det de beskæftiger sig med, - bremser, kardan, kobling, køler og motor/topstykker.

En hyggelig og spændende aften som sluttede med pålægsmadder, øl, vand og kaffe/te, og der var også en lille gave til os.

 

Vi havde igen i år en stand, da der var Stumpemarked, hos Jysk Automobilmuseum, Gjern, lørdag den 1.juni. Vi havde mange gode dele med fra lageret, som var gjort salgsklar af vores medlemmer, når der er klubaften/-dage. Her havde vi et rimeligt salg, men det var en lidt kølig og blæsende dag.

 

Vores grill-og hyggeaften var i år tirsdag den 25. juni, i år havde vi valgt at flytte fra lagerhallen til museet, med stor tilfredshed fra deltagerne. Ved 18- tiden var op til flere grill klar, så kød og pølser kunne blive grillet. Der var en del medlemmer som deltog, og havde en rigtig hyggelig aften. På grund af blæst og støv, var bordene flyttet ind i værkstedet.

Mange af deltagerne, var kørende i deres flotte veteranbiler.

 

Søndag den 24. juni, var der Heksefest, i Allingåbro. Her var flere af vores medlemmer med i optoget, museets Ford A var også med. Alle havde igen i år et fint skilt på, med museets logo, lidt reklame for museet.

 

Siden sidste nyhedsbrev har der været en del forskellige klubber på besøg, for at se værkstedet, og den nye udstilling.

 

***

Det var lidt om hvad der er sket her i første del af året, og så lidt om hvad der skal ske i det næste stykke tid.

 

**********

 

Vi holder jo vores klubaftner den anden onsdag i hver måned, og vores arbejdsonsdage den sidste onsdag i hver måned, hvor alle der har lyst til at deltage er velkommen. Normalt møder 12 – 15 medlemmer op til lidt arbejde og hyggeligt samvær. Der er altid mange forskellige gøremål, så der er mulighed for at få ”sorte” fingre, men naturligvis også til hygge, så kom og vær med.

Vores næste arrangement, er vores sensommertur, som i år bliver søndag den 18. august. Vi starter ud fra museet, og kører ud i det danske landskab, og håber på godt vejr. Indbydelsen er sendt.

Der bliver arrangeret en tur til Autogaleriet Århus, søndag den 15. september, indbydelse kommer senere.

Vi håber på at få planlagt et besøg til Randers Tandhjulsfabrik, Randers, første halvdel af oktober. 
Julefrokosten bliver fredag den 22. november.

Vi er også i gang med at planlægge andre aktiviteter, og har flere ideer, men mere om det senere.

HUSK, se nye opdateringer på hjemmesiden, og husk at melde til Grethe, hvis i har fået en   e-mail adresse.

 

**********

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen