Bordene er dækket til de 35 deltagere.

Gert aflægger formandsberetningen

Torsdag d. 15. marts 2018 deltog 35 medlemmer i museets generalforsamling. Traditionen tro blev der inden generalforsamlingen serveret gule ærter med 3 slags kød, sennep og rødbeder.
Derefter var der generalforsamling.
Poul Torpe blev valgt som dirigent.
Formanden aflagde beretning, og kassereren gennemgik regnskabet. Begge dele blev godkendt.
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, og alle blev genvalgt.
Jean Ditlev og Steen Jensen blev genvalgt som revisorer.
Efter generalforsamlingen var der kaffe og småkager.