Sommernyhedsbrev

CAD-oldtimer

Nyhedsbrev Sommer

Så er det sommer, rigtig sommer, og derfor er det tid til et nyhedsbrev fra CAD-oldtimer, her ser vi lidt tilbage på, hvad der er sket, i foreningen det første halvår af 2018, og ser også på, hvad vi har planlagt, for det næste halve år.
                                             **********

Vinteren 2018, startede med et spændende foto / fortælleaften, torsdag den 1. februar. Det var Steffen og Yvonne fra Bjerregrav, der fortalte og viste billeder fra deres ture til USA i 2017, til 30 forventningsfulde tilhører/medlemmer.

Der var fantastiske flotte billeder fra turen, rundt i de mange nationalparker, med bjerge, vand og flotte dyr, men også mange flotte billeder af de øde strækninger, på deres tur gennem Yellow Stone Park, og Grand Canyon, og de andre steder, de havde været.

Aftenen sluttede med kaffe og kage. 

***

Generalforsamlingen blev i år afholdt, torsdag den 15. marts, igen i år startede vi med spisning af gule ærter.

Efter vi havde spist, bød Gert velkommen til generalforsamlingen, og bad forsamlingen rejse sig, for at mindes 2 medlemmer, som var døde siden sidste generalforsamling, Axel Brøste og Ove Rasmussen. Æret være deres minde.

Poul Torpe blev herefter valgt til dirigent, og han gav straks ordet til formanden, som herefter berettede om, hvad der var sket i årets løb. – Messe i Rougsøhallen, Ørsted, med en stand, med 2 biler. – Besøg hos Djurslands Jernbanemuseum, Ryomgård. – Vi havde en stand ved Motorsamlingen’s ”Åbent hus” arrangement. – Besøg af Terma´s MC-klub. – Besøg af Indian MC-klub. - Ford Aén og ”Gasbilen” var til Motorfestival. – Pitt stop, af Mosten MC, Engelsk træf. – Der blev holdt grillfest ved lageret. – Ford Aén var med i optoget til Heksefesten. – ”Gasbilen” var til Havnefest. – Vi var på Sensommertur rundt på Syddjursland, frokost i Femmøller. – En hyggelig julefrokost. – Steffen viste billeder.

Til slut en tak til vores kasserer Grethe, for hendes store arbejde.

Grethe gennemgik regnskabet.

Kontingent uændret.

Ingen forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:        Poul Erik Vestergård – genvalg.

Harry Simonsen – genvalg.

Ernst Pedersen – genvalg.

Valg suppleant:                               Poul Torpe – genvalg.

Valg af revisor:                              Jean Ditlev – genvalg.

                                                    Steen Jensen – genvalg.

 

Herefter rettede Gert en tak til Poul, for god ledelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen er senere konstitueret, med Gert som formand, Poul Erik som næstformand, Ernst som sekretær, Grethe som kasserer og Harry i bestyrelsen for DFFD, for CAD-oldtimer.

***

Vi havde en stand, da der var Messe i Rougsøhallen, søndag den 18. marts, hvor vi havde en fin lille udstilling, og mange besøg, Gert havde sin nyrestaurerede Ifa, og Arne sin flotte Hansa med. Det blev til en masse snak, men ingen nye medlemmer i år.

Vores første forårs besøg, var mandag den 23. april, her var 30 medlemmer kørt til Voer, for at se Johannes Pedersens museum. Han har samlet på maskiner og redskaber fra landbruget, i mange år, og en del af det var samlet her. Et lille museum, med rigtig mange fine ting, som var flot udstillet.

Senere kørte vi til Ørsted, hvor Gert og Arne har deres veteranbiler til at stå. Gert fortalte lidt om alle de mange biler, han gennem tiden har restaureret og som var flot udstillet her, sammen med de biler Arne har restaureret. Derudover har Gert, der er en samler, et lille museum, med en masse flotte gamle småting.

Aftenen sluttede med hyggeligt samvær, kaffe, og Grethes hjemmebag.

Igen i år deltog vi med en stand, ved Motorsamlingen’s stumpemarked, Kristiansminde v. Grenå, lørdag den 28. april. En hel del effekter fra lageret var til salg, og en meget stor del, blev også solgt, til de mange interesserede købere. En rigtig god dag, med fint vejr.

Onsdag den 16. maj, var vi på besøg i Ryomgård, en del af medlemmerne var kørende i deres flotte veteranbiler. Her havde Svend Pilgård, arrangeret en rundvisning i ”Garagen”, her fortalte, og viste Morten rundt blandt gamle busser og biler, og en masse andet spændende at se på, bl.a. en meget stor og flot modeljernbane.

Da vi havde sagt tak til Morten, kørte vi om til Svend Pilgårds forretning. Her viste, og fortalte Svend om virksomheden, fra starten til nu, meget spændende.

En hyggelig og spændende aften sluttede med kaffe og kage, kaffen sponsoreret af Svend.

Vi var med, da der blev afholdt Motorfestival i Allingåbro, lørdag den 19. maj. Fra museet havde vi vores Ford A, Ford Popular og ”Gasbilen” med, og mange af vores medlemmer var mødt op, med deres egne veteranbiler. Som sædvanlig var der stor interesse for de mange ”gamle” biler. Poul Erik fik en flot præmie for den mest populære bil.

Vi havde igen i år en stand, da der var Stumpemarked, hos Jysk Automobilmuseum, Gjern, lørdag den 2.juni. Vi havde mange gode dele med fra lageret, som var gjort salgsklar af vores medlemmer, når der klubaften/-dage. Her havde vi et rimeligt salg, men det blev en varm dag.

Et af vores medlemmer Christian Gits Jensen, Jydeland A/S, Drammelstrup, havde inviteret museets medlemmer til firmaets 110 års jubilæum, lørdag den 9. juni, kl.13.00. Der var 10 veteranbiler, med derude, heraf en lastbil og en bus, som alle var med til at fortælle lidt om den forandring, der er sket i perioden. En hyggelig eftermiddag, med flere indslag, og forskellig underholdning, og lidt at spise og drikke.

For fjerde år i træk, holdt vi grill og hyggeaften ved vores lager, onsdag den 20. juni. Ved 18- tiden var op til flere grill klar, så vi kunne få vores kød og pølser grillet. Der var 29 medlemmer som deltog, og havde en rigtig hyggelig aften. Desværre blev det regnvejr, men der var lavet plads til bordene inde i hallen, så ingen blev våde.

Søndag den 24. juni, var der Heksefest, i Allingåbro. Her var flere af vores medlemmer med i optoget, museets Ford A og for første gang vores Ford Popular. Alle havde i år et fint skilt på, med museets logo, lidt reklame.

Da mekaniker Poul Harboe, Harridslev Auto og Traktor Service, har solgt sit værksted, kontaktede han Gert, for at høre om museet var interesseret i ting og sager, som var blevet samlet sammen gennem tiden. Det var vi naturligvis, og vi drog afsted med trailere og lastbil, flere gange, og har fået en mængde gode gamle, og nye bildele, bøger/faglitteratur, dæk osv. med hjem til museet. Det hele skal vi nu have kikket lidt nærmere på. Tak til Poul, for at han tænkte på os.

***

Det var lidt om hvad der er sket her i første del af året, og så lidt om hvad der skal ske i det næste stykke tid.

**********

Vi holder jo vores klubaftner den anden onsdag i hver måned, og vores arbejdsonsdage den sidste onsdag i hver måned, hvor alle der har lyst til at deltage er velkommen. Normalt møder 12 – 15 medlemmer op til lidt arbejde og hyggeligt samvær. Der er altid mange forskellige gøremål, så der er mulighed for at få ”sorte” fingre, men naturligvis også til hygge, så kom og vær med.

Vores næste arrangement, er vores sensommertur, som i år bliver søndag den 19. august. Vi starter ud fra museet, og kører ud i det danske landskab, og håber på godt vejr. Indbydelsen er sendt.

Der er arrangeret en tur til Dansk Vintage Klubs klubhus, Hadsten, mandag den 24. september, indbydelse kommer senere.

Vi er også i gang med at planlægge andre aktiviteter, vi har flere ideer, men mere om det senere.

***

Bestyrelsen har gennem det sidste års tid, gået og puslet med en ide om en tilbygning til museet. Årsagen er at vi efterhånden har så meget til at stå i værkstedet, at der ikke er plads til at lave noget, før et par biler er kørt ud.

Der er for ca. et år siden, afholdt møder med DFFD og Norddjurs Kommune, lavet skitser, så der kunne søges penge i forskellige fonde.

Nu ser det ud til at et mangeårigt ønske går i opfyldelse, flere fonde har bevilget penge, så vi nu har penge nok, så nu skal der laves tegninger, og søges byggetilladelse.

Det bliver en ca. 180 kvadratmeter udstilling, 8m ud fra den nuværende bygning, mod baneterrænet. Planen er at vores køretøjer, skal stå derude, sammen med andet, som naturligt passer ind.

En del af arbejdet skal laves som medbyg, så meld jer endeligt til, når tiden kommer.

**********

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen