Følg byggeriet

Grunden graves ud 8. oktober

Tilbygningen skal være her ved siden af den eksisterende bygning.

Galger blev sat op d. 5. oktober 2018

Her ses nogle af galgerne.

Galger sat op, så der er klar til at grave ud. D. 5. oktober

Der graves sokkel d. 9. oktober 2018

Her ses sandpuden, og i baggrunden graver de sokkel. D. 9. oktober 2018.

Information ang. tilbygningen til museet:

Togvogn og skinner er blevet fjernet, se billeder under fanen: Togvogn fjernet.

Grunden blev sat af d. 5. oktober, og der blev gravet ud og lavet sandpude d. 8. og 9. oktober 2018.
Soklen blev støbt d. 11. oktober. Fundamentblokke sat på d. 12. oktober. Isolering og rivenet er lagt på 17. oktober.