Februar 2020

Hermed indkaldes medlemmer af CAD-oldtimer til generalforsamling, der afholdes på Museet:

Torsdag den 19. marts 2020.  UDSAT 

Traditionen tro serverer foreningen gule ærter kl. 18.00.

Drikkevarer - snaps, øl og vand kan købes for 10 kr. pr. enhed.

Tilmelding senest lørdag den 14. marts til

Grethe på tlf. 22510748 eller e-mail til: grethe@gertsauto.dk  

Efter spisningen er der generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.

1.   Valg af dirigent.

2.   Formandens beretning.

3.   Aflæggelse af regnskab.

4.   Fastsættelse af kontingent.

5.   Forslag fra bestyrelsen: Se forslag til Vedtægtsændringer i fanen herunder.

      Vedtægterne findes på hjemmesiden.

6.   Indkomne forslag fra medlemmer.

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

       -   Poul Erik Vestergård              - genvalg

     -   Harry Simonsen                    - genvalg

             -   Ernst Pedersen                    - genvalg                  

   8.   Valg af suppleanter - der skal vælges hvert andet år.

9.   Der er en revisor på valg hvert år – genvalg må gerne finde sted.

10.  Eventuelt  

Bestyrelsen.

Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.