Vedtægtsændring

Vedtægtsændringer for CAD-oldtimer.

 

1. Foreningens navn: CAD-oldtimer Automobilværkstedsmuseum.

 

Ønskes ændret til: Djursland Værkstedsmuseum Oldtimer, Allingåbro.

 

Begrundelse: CAD eksisterer ikke mere.

*****

 

5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 6 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

Medlem nr. 7 kommer fra CAD’s lokalforening, Randers.

 

Efter tur går 3 medlemmer på ulige årstal og 4 medlemmer på lige årstal.

1’ afgang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

 

Ønskes ændret til : Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

Efter tur går 3 medlemmer på valg på ulige årstal og 4 medlemmer på valg på lige årstal. Genvalg kan finde sted.

 

Begrundelse: Medlem nr. 7 kan ikke komme fra CAD, da CAD’s lokalafdeling, Randers ikke eksisterer mere.

 

Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.